Sundvõõrandamine

Sundvõõrandamist kasutatakse juhul kui läbirääkimised maa vabatahtlikuks võõrandamiseks ei anna tulemusi. Sundvõõrandamine toimub vastavalt “Kinnisasja sundvõõrandamise seadusele”.
Peale sundvõõrandamise otsust toimub kinnisasjade erakorraline hindamine, mida reguleerib “Maa erakorralise hindamise kord”. Erakorralist hindamist teostab Maa-ameti poolt väljastatud litsentsi omav maa hindaja koostöös kinnisasja asukohajärgse kohtutäituriga ning hindamine toimub sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise hetke seisuga. ERI Kinnisvara omab Maa-ameti väljastatavat maa hindaja tegevuslitsentsi.