Maa erakorraline hindamine

Erakorraline hindamine on hindamise objekti maksumuse kindlaksmääramine tehingute teostamiseks, sundvõõrandamiseks, maakorralduse läbiviimiseks või muudel eesmärkidel maaomaniku või õigustatult huvitatud isikute tellimisel.

Riigi omandis oleva objekti erakorraline hindamine toimuvad Vabariigi Valitsuse korrale “Maa erakorralise hindamise kord”.

Maa hindajaks on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents.

ERI Kinnisvara omab Maa-ameti väljastatavat maa hindaja tegevuslitsentsi.