Maa ja ehitatavate hoonete hindamine

ERI Kinnisvara teostab ehitatavate hoonete hindamist, mis hõlmab nii hoonestamata maa, eeldusliku turuväärtuse hindamist hoonestuse valmimisel, kui ka erinevates ehitusetappides turuväärtuse hindamist.

Kuigi maa hindamist teostatakse ka laenutagatise tarbeks, on maa hindamisel erisuseks maa korraline ja erakorraline hindamine, lisaks nõuavad eriteadmisi ja turutundmist haritava maa ja maal kasvava metsa hindamine, kus kasutame kogenud selle ala spetsialistide abi.

ERI Kinnisvara omab Maa-ameti väljastatavat maa hindaja tegevuslitsentsi.