Parima kasutuse analüüs

Parim kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav.

Parima kasutuse eesmärgiks on leida hinnatavale kinnisvarale kõige tulusam ja jätkusuutlikum kasutus. Parima kasutuse analüüsi tulemusena võib leida varale parema kasutuse kui olemasolev või kontrollida kavandatava kasutuse vastavust parimale kasutusele.