Finantsaruandluseks hindamine

Õiglase väärtuse hindamisel tuleb ettevõttel kasutada ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi, välja arvatud juhul, kui ettevõte ise omab vastava kvalifikatsiooniga spetsialiste.

ERI kinnisvara pakub vara õiglase väärtuse hindamist finantsaruandluseks, samuti anname vastavaid konsultatsioone, näiteks kas konkreetse vara õiglast väärtust saab üldse usaldusväärselt hinnata ja kas seda on otstarbekas teha.