Kohtuekspertiiside hinnakiri

Kuna kohtuekspertiisid on reeglina erineva iseloomuga ja ka ekspertiisiks esitatavate küsimuste arv ja iseloom on varieeruv, siis ekspertiisi maksumuse saab määrata peale lähteülesande või ekspertiisimäärusega tutvumist.