Täitemenetlus

Kui täitemenetluses hindamine osutub asja hindamine raskeks, laseb kohtutäitur vara väärtuse hinnata eksperdil.

Hinna vaidlustamise korral taotleb kohtutäitur uue hindamise korraldamiseks eksperdi määramist kohtult.

ERI Kinnisvaras töötab riiklikult tunnustatud ekspert.