Tururendi määramine

Tururent (turuüür) on leitav võrreldavate varade eest tasutud ja küsitud renditasude analüüsimisel. Tururent sõltub turusituatsioonist ja vara konkurentsivõimest turul ning võib vara majandusliku eluea jooksul korduvalt muutuda. Tururendi määramise aruande vormistame eksperthinnanguna vastavuses Eesti varade hindamisstandardi EVS 875 nõuetega.