Metsamaade turg on stabiliseerunud, tõusnud maksimaalne ühikuhind

TRENDID 

  • Metsamaade turg on stabiliseerunud nii tehingute arvu kui keskmise ühikuhinna alusel. Küll on aga viimastel aastatel tõusnud maksimaalne ühikuhind.
  • Heade metsamaade avalikud pakkumised on järjest vähenemas, suur osa tehinguid tehakse otsapakkumistega metsaomanikele.
  • Palju tehinguid teostatakse metsafirmade omavaheliste tehingutena.
  • Üsna aktiivne on ka juba raiutud metsamaade turg, kuid hetkel on veel ebaselge, kas nimetatud maad ka kohe uuesti metsastatakse või on need ostetud nn ootele.
  • Poliitilised ja majanduslikud otsused mõjutavad lisaks puidu kokkuostuhindadele metsamaade turgu. Näiteks mõjutas väheväärtuslikuma metsa hinda otsus kasutada puitu elektrijaamade kateldes ja nii saab metsamaa turgu mõjutama ka kavandatava puidu tselluloositehase rajamine.