Uudised

Toitlustusäri populaarsus on kasvanud: kus on magusamad pinnad ja millised on üürihinnad?

Toitlustusäri populaarsus on kasvanud: kus on magusamad pinnad ja millised on üürihinnad?

Loe edasi

Haritava maa kiire hinnakasv on peatunud, tehingute arv on langenud

Analüüsides viimase kümne aastal haritava maa tehingute keskmist hinda, tuleb tõdeda, et valdavalt on tegemist olnud kasvutrendiga v.a vaid masuaastad (2009 ja 2010) kus tehinguhinnad ja mahud langesid. Nn masuaastate langusele järgnes kiire hindade kasv aastatel 2011- 2014. 2016. aastaks on haritava maa keskmine hind võrreldes 2006.a tasemega 706 €/ha jõudnud tasemele 2 569 €/ha. Kuid […]

Loe edasi

Ärimaade pakkumiste hulk tõusutrendis. Nõutumad on endiselt tehnoparkide alad.

Eestis on müügil ligi 800 ärimaa krunti, veel kolm aastat tagasi oli pakkumiste arv alla 500 ühiku. Nõutumad on endiselt tehnoparkide alad. Tallinnas ja  Harjumaal on tehnoparke ca 45, millele lisandub umbes 20 tehnoparki ülejäänud Eesti osades. Neist omakorda suurem osa koondunud Ida-Virumaale ja Tartu ning Pärnu linnade ümbrusesse. Nagu juba tehnoparkide nimed reedavad, püüavad […]

Loe edasi

2015. a turuülevaade, Tallinn ja Harjumaa

2015.a turuülevaade ERI Kinnisvara

Loe edasi

ERI Kinnisvara aasta hindaja on Siim Simson

ERI Kinnisvara 2015 aasta hindajaks on Siim Simson. Indu ja uusi eesmärke edaspidiseks!

Loe edasi

Eesti mõisate turuülevaade 2015

2015. a jooksul tehti Eestis mõisakompleksi peahoonetega 12 tehingut, välja jättes tehingud, kus kinnistul paiknes üksnes endise mõisakompleksi abihoone. Tehinguhinnad jäid vahemikku 3500 – 492 000 eurot. Pooled nimetatud tehingutest toimusid tehinguhinnaga kuni 62 000 eurot ning kallim pool tehinguid teostati vahemikus 177 500 – 492 000 eurot. Keskmine maatüki pindala oli 17 ha, kusjuures […]

Loe edasi

Eramute turgu 2015. aastal iseloomustas stabiilsus

Hoonestatud elamumaade turg oli 2015. aastal sarnane eelnevale aastale, olulisi muutusi ei toimunud ei tehinguhindades ega ka tehingute arvus. Ka pakkumiste arv on püsinud samas suurusjärgus. 2015. aastal teostati 382 hoonestatud elamumaa tehingut Tallinnas ja 1569 tehingut Harjumaal. 2015. aastal oli keskmine hoonestatud elamumaa tehinguhind 210 380 eurot Tallinnas ja 120 995 eurot Harjumaal. Kui piirkondade […]

Loe edasi

Tallinna korterite turg september 2015

Tallinna korterite turul on viimase poolaasta tehinguhind püsinud stabiilsel tasemel, liikudes kuude kaupa vahemikus 1503 – 1569 €/m2, olles septembris samal tasemel poolaasta algusega. Nii 2015. aasta septembris kui aprillis oli keskmine korteri tehingu ühikuhind 1557 €/m2. Tehingute arv on aga poolaasta lõikes näidanud langustrendi ja nii on septembri tehingute arv 15% madalam kui poolaasta […]

Loe edasi

Tallinna ja Harjumaa elamute turg 2015: stabiilne, eriliste muutusteta

2015. aasta keskmine hoonestatud elamumaa tehinguhind on sarnane eelmisele aastale (2015. a  212 393 eurot Tallinnas ja 120 995 Harjumaal )  ning ka tehingute arv liigub eelmise aastaga samas tempos. Kui piirkondade sees võib väiksemaid muutusi täheldada, siis üldises statistikas erilisi muutusi pole. Ka pakkumiste arv, mis eelmisel aasta lõpuks näitas vähenemise märke, on taas tõusnud […]

Loe edasi

Valmis büroomajade vakantsus viimaste aastate madalaim

ERI Kinnisvara monitoorib 2011. aastast mõjukamate büroomajade pakkumishindu ja vabade pindade mahtu. Valim hõlmab hetkel 20 büroomaja, kus on väljaüüritavat pinda hetkel kokku 145 869 m2. Hooned on tehniliselt A-kvaliteediklassis, A- ja B-asukohas. Monitooringu põhjal saab välja tuua järgmised trendid:  Pakkumiste arv, mis juurdetulnud hoonete tõttu 2014. a märgatavalt suurenes, on järjest vähenenud. Sisuliselt „neelas“ […]

Loe edasi