Uudised

ERI Kinnisvara aasta hindaja on Siim Simson

ERI Kinnisvara 2015 aasta hindajaks on Siim Simson. Indu ja uusi eesmärke edaspidiseks!

Loe edasi

Eesti mõisate turuülevaade 2015

2015. a jooksul tehti Eestis mõisakompleksi peahoonetega 12 tehingut, välja jättes tehingud, kus kinnistul paiknes üksnes endise mõisakompleksi abihoone. Tehinguhinnad jäid vahemikku 3500 – 492 000 eurot. Pooled nimetatud tehingutest toimusid tehinguhinnaga kuni 62 000 eurot ning kallim pool tehinguid teostati vahemikus 177 500 – 492 000 eurot. Keskmine maatüki pindala oli 17 ha, kusjuures […]

Loe edasi

Eramute turgu 2015. aastal iseloomustas stabiilsus

Hoonestatud elamumaade turg oli 2015. aastal sarnane eelnevale aastale, olulisi muutusi ei toimunud ei tehinguhindades ega ka tehingute arvus. Ka pakkumiste arv on püsinud samas suurusjärgus. 2015. aastal teostati 382 hoonestatud elamumaa tehingut Tallinnas ja 1569 tehingut Harjumaal. 2015. aastal oli keskmine hoonestatud elamumaa tehinguhind 210 380 eurot Tallinnas ja 120 995 eurot Harjumaal. Kui piirkondade […]

Loe edasi

Tallinna korterite turg september 2015

Tallinna korterite turul on viimase poolaasta tehinguhind püsinud stabiilsel tasemel, liikudes kuude kaupa vahemikus 1503 – 1569 €/m2, olles septembris samal tasemel poolaasta algusega. Nii 2015. aasta septembris kui aprillis oli keskmine korteri tehingu ühikuhind 1557 €/m2. Tehingute arv on aga poolaasta lõikes näidanud langustrendi ja nii on septembri tehingute arv 15% madalam kui poolaasta […]

Loe edasi

Tallinna ja Harjumaa elamute turg 2015: stabiilne, eriliste muutusteta

2015. aasta keskmine hoonestatud elamumaa tehinguhind on sarnane eelmisele aastale (2015. a  212 393 eurot Tallinnas ja 120 995 Harjumaal )  ning ka tehingute arv liigub eelmise aastaga samas tempos. Kui piirkondade sees võib väiksemaid muutusi täheldada, siis üldises statistikas erilisi muutusi pole. Ka pakkumiste arv, mis eelmisel aasta lõpuks näitas vähenemise märke, on taas tõusnud […]

Loe edasi

Valmis büroomajade vakantsus viimaste aastate madalaim

ERI Kinnisvara monitoorib 2011. aastast mõjukamate büroomajade pakkumishindu ja vabade pindade mahtu. Valim hõlmab hetkel 20 büroomaja, kus on väljaüüritavat pinda hetkel kokku 145 869 m2. Hooned on tehniliselt A-kvaliteediklassis, A- ja B-asukohas. Monitooringu põhjal saab välja tuua järgmised trendid:  Pakkumiste arv, mis juurdetulnud hoonete tõttu 2014. a märgatavalt suurenes, on järjest vähenenud. Sisuliselt „neelas“ […]

Loe edasi

ERI Kinnisvara tähistab 22. aastapäeva

1993. aastal loodud ja 22-aastase turukogemusega ERI Kinnisvara on üks vanemaid kinnisvarafirmasid Eestis. ERI Kinnisvarast on tänaseks kujunenud kinnisvara hindamisele, kinnisvaraturu analüüsile ja konsultatsioonidele spetsialiseerunud firma. ERI Kinnisvara poolt on viimase paari aasta jooksul loodud palju erinevaid turuanalüüse, sh seiratud on igakuiselt suuremate linnade arendusprojektide müügiedu, kehtestatavate detailplaneeringute staatusi, analüüsinud arendusprojekte, samuti on ettevõte monitooritud […]

Loe edasi