Uudised

Kauneid jõule!

Hajaasustuses ehituseks maad ostes tasub kontrollida tehnovõrkude tegelikku seisu

Viimaste aastate koroonaajastu on kaasa toonud üle-eesti maatehingute kasvu ja üha enam ostetakse maatükke keskustest välja. Lisaks asukohale (infrastruktuur, haljastus, veekogud jne) ja juurdepääsutee olemasolule on kolmandaks ehituseks sobiliku maa väärtuse komponendiks tehnovõrkudega varustatus ning nendega liitumise kulu. Hajaasustusse maad ostes tasub kõigepealt uurida elektriliitumise tungimusi, kuid kontrollida tasuks ka teisi tehnovõrke või nende rajamise […]

Loe edasi

Metsamaade turg

TRENDID JA PROGNOOS Metsamaade turg, mis näitas viimased aastad stabiliseerumist, on 2020. aastast taas tõusuteel. Vaid maksimaalne ühikuhind on viimastel aastatel püsinud samal tasemel. Heade metsamaade avalikud pakkumised on järjest vähenemas. Suur osa tehinguid tehakse otsepakkumistega metsaomanikele ja palju tehinguid teostatakse metsafirmade omavaheliste tehingutena. Heade metsamaade avalikud pakkumised on liikunud oksjonikeskkondadesse. Üsna aktiivne on ka […]

Loe edasi

Vesi- ja kanalisatsioon. Milliseid lahendusi eelistada ja millised on riskid?

Elamukrunti aga ka maakodu ostes tasub tähelepanu pöörata ka vee- ja kanalisatsiooni olemasolule ning selle lahendusele olevikus ning tulevikus. Tiheasustuses on asi reeglina lihtsam, tavaliselt naabruses olemas tsentraalsed trassid ja uurida tuleks kohalikult vee-ettevõtjalt, millised on liitumistingimused. Kuid on siiski veel piirkondi kus tsentraalsed trassid veel puuduvad ja kasutatakse lokaalseid lahendusi. Endistes nn suvilarajoonides  on […]

Loe edasi

Kauneid jõule!

Telli eelhinnang!

Eelhinnangu teenus. Praeguses eriolukorras pakume klientidele turuväärtuse eelhindamise teenust. Teenuse raames on kliendil võimalik olemasoleva info baasil (nt müügipakkumine või hinnatava vara ülevaatus) saada hindajalt teada hinnatava vara turuväärtuse suurusjärk ehk hindamistulemus natuke väiksema hindamistäpsusega. Tulemuse kättesaamisel on kliendil võimalus järgmise etapina liikuda edasi eksperthinnangu tellimisele. Eelhinnangu tulemusena saab klient teada hinnatava vara turuväärtuse antud […]

Loe edasi

Metsamaade hind on keskmise kui ka maksimaalse maa ühikuhinna poolest tõusnud, kuid tehingute arv on langemas

TRENDID  Metsamaade turg on stabiliseerunud nii tehingute arvu kui keskmise ühikuhinna poolest. Maksimaalne ühikuhind on viimastel aastatel tõusnud. Heade metsamaade avalikud pakkumised on järjest vähenemas. Suur osa tehinguid tehakse otsepakkumistega metsaomanikele ja palju tehinguid teostatakse metsafirmade omavaheliste tehingutena. Üsna aktiivne on ka raiutud metsamaade turg, kuid on ebaselge, kas need maad kohe uuesti metsastatakse või […]

Loe edasi

Pööningu- ja keldripindade nõudlus on väljaehitamise keerukuse tõttu vähenemas

Pööningupindu ostetakse ruumide elamispinnaks väljaehitamise eesmärgil. Nõutavamad ja kõrgemas hinnaklassis on seejuures pööningud, mis asuvad kapitaalsete põhikonstruktsioonidega hoones ja mille lae kõrgus võimaldab ilma katusekonstruktsioone tõstmata eluruumid välja ehitada, samuti on oluline akende ja kommunikatsioonide olemasolu. Seejuures on eelduseks ehitusloa ja juba moodustatud korteriomandite olemasolu. Buumiajal oli suuremate pööningupindade puhul levinud lahendus, kus korteriühistu müüs […]

Loe edasi

Pangad hoiavad kinnisvarainvesteeringuid kontrolli all

Tänu kommertspankade aktiivsele sekkumisele on tänane investeerimiskliima küllaltki tasakaalustatud, ainsaks riskisektoriks on kommertsvarad, kuhu sisenevad agressiivselt hästi kapitaliseeritud kinnisvarafondid. Üldine investeerimiskliima on 2017.a positiivne, investeeringute turu käive oli küll veidi madalam kui rekordaastal 2015, kuid võrreldav eelmise aastaga. Ka tootlused  on jäänud samale tasemele  eelmise aastaga. Jätkuvalt madalad intressid soosivad positiivset investeerimiskliimat. http://www.aripaev.ee/arvamused/2017/09/30/pangad-jahutavad-kinnisvaraturgu  

Loe edasi

Miks peaks ärikinnisvara hindama ja kes peaks seda tegema?

http://ehitusruudus.delfi.ee/kinnisvara/miks-peaks-arikinnisvara-hindama-ja-kes-peaks-seda-tegema?id=78759450

Loe edasi