Telli eelhinnang!

Eelhinnangu teenus.

Praeguses eriolukorras pakume klientidele turuväärtuse eelhindamise teenust.
Teenuse raames on kliendil võimalik olemasoleva info baasil (nt müügipakkumine või hinnatava vara ülevaatus) saada hindajalt teada hinnatava vara turuväärtuse suurusjärk ehk hindamistulemus natuke väiksema hindamistäpsusega.
Tulemuse kättesaamisel on kliendil võimalus järgmise etapina liikuda edasi eksperthinnangu tellimisele. Eelhinnangu tulemusena saab klient teada hinnatava vara turuväärtuse antud ajahetkel (arvestades toodud täpsusklassi). Teenus on kasulik juhtudeks, kui näiteks ei ole võimalik hetkel teostada ülevaatust või ülevaatuse saab küll teostada, aga puudub veendumus tehingusse astumiseks.
Teenus on hinnastatud järgmiselt:
Eelhinnangu maksumus on alates 30 €+km elamispindadel ja alates 20% teenustasust äripindadel.
Koos pakkumisega teeb hindaja teatavaks ka eksperthinnangu koostamise teenustasu. Eksperthinnangu hilisemal tellimisel (mitte hiljem kui 3 kuu jooksul), arvatakse juba makstud eelhinnangu maksumus eksperthinnangu koostamise tasust maha.

Tellimiseks palun tellimisvormis http://www.eri.ee/telli-hindamine/ lisada märkustesse – eelhinnang.