Tallinna korterite turg september 2015

Tallinna korterite turul on viimase poolaasta tehinguhind püsinud stabiilsel tasemel, liikudes kuude kaupa vahemikus 1503 – 1569 €/m2, olles septembris samal tasemel poolaasta algusega. Nii 2015. aasta septembris kui aprillis oli keskmine korteri tehingu ühikuhind 1557 €/m2. Tehingute arv on aga poolaasta lõikes näidanud langustrendi ja nii on septembri tehingute arv 15% madalam kui poolaasta alguses, vastavalt aprillis 801 tehingut ühes kuus ja septermbris 676 tehingut. Kuna varasematel aastatel on september näidanud korteritehingute arvu kasvu,  siis õhus küsimus, kas tehingute arvu langus jätkub?

Korterite tehingute arv ja keskmine ühikuhind Tallinnas

sept

 

 

 

 

 

 

Allikas: Maa-amet