• ru
 

Eesti mõisate turuülevaade 2015

2015. a jooksul tehti Eestis mõisakompleksi peahoonetega 12 tehingut, välja jättes tehingud, kus kinnistul paiknes üksnes endise mõisakompleksi abihoone. Tehinguhinnad jäid vahemikku 3500 – 492 000 eurot. Pooled nimetatud tehingutest toimusid tehinguhinnaga kuni 62 000 eurot ning kallim pool tehinguid teostati vahemikus 177 500 – 492 000 eurot. Keskmine maatüki pindala oli 17 ha, kusjuures kallimate tehingute maatüki keskmine pindala oli 35,5 ha ning kõige suurem oli ca 70 ha, millega tehtud tehing oli kalliduselt teine.

Mõisakompleksi atraktiivsuse kinnisvaraturul määravad peahoone arhitektuur ja seisukord, kompleksi terviklikkus ehk peahoonet teenindavate abihoonete olemasolu, asukoht ja koha ajalugu, mõisapargi liigirikkus ja maatüki pindala.

Vaata kogu ülevaadet siit:

 

2015.a Eesti mõisate turuülevaade

Mullu müüdi Eestis 12 mõisat _ Uudised _ ERR