Metsamaade turg

TRENDID JA PROGNOOS

  • Metsamaade turg, mis näitas viimased aastad stabiliseerumist, on 2020. aastast taas tõusuteel. Vaid maksimaalne ühikuhind on viimastel aastatel püsinud samal tasemel.
  • Heade metsamaade avalikud pakkumised on järjest vähenemas. Suur osa tehinguid tehakse otsepakkumistega metsaomanikele ja palju tehinguid teostatakse metsafirmade omavaheliste tehingutena.
  • Heade metsamaade avalikud pakkumised on liikunud oksjonikeskkondadesse.
  • Üsna aktiivne on ka raiutud metsamaade turg, kuid on ebaselge, kas need maad kohe uuesti metsastatakse või on need ostetud nö ootele.
  • Puidu kokkuostuhinnad olid 2020. aastal 2019. aastaga võrreldes languses, kuid on 2021. aastal taas tõusnud, kuid kokkuostuhinnad on puidu sortimendid sõltuvalt veel rohkem diferentseerunud, enim tõusnud männipalk, samas paberipudid tõus on jäänud väikseks.

Poliitilised ja majanduslikud otsused mõjutavad lisaks puidu kokkuostuhindadele ka metsamaade turgu. Näiteks mõjutas väheväärtuslikuma metsa hinda otsus kasutada puitu elektrijaamade kateldes. Samuti võivad metsamaade turgu mõjutada võimalikud koalitsioonilepped – nt otsus vähendada raiemahte.

Kogu Eesti metsamaa keskmine pinnaühiku hind on alates 2016. aastast järjest tõusnud, jõudes 2016. aasta tasemelt 2357 €/ha 2020. aastal tasemele 4161 €/ha, maksimaalne pinnaühiku hind on samuti tõusnud, kuid on viimastel aastatel jäänud tasemele u 15 000 €/ha.