ERI Kinnisvara aasta hindaja on Siim Simson

ERI Kinnisvara 2015 aasta hindajaks on Siim Simson. Indu ja uusi eesmärke edaspidiseks!

Siim1