Eramute turgu 2015. aastal iseloomustas stabiilsus

Hoonestatud elamumaade turg oli 2015. aastal sarnane eelnevale aastale, olulisi muutusi ei toimunud ei tehinguhindades ega ka tehingute arvus. Ka pakkumiste arv on püsinud samas suurusjärgus. 2015. aastal teostati 382 hoonestatud elamumaa tehingut Tallinnas ja 1569 tehingut Harjumaal. 2015. aastal oli keskmine hoonestatud elamumaa tehinguhind 210 380 eurot Tallinnas ja 120 995 eurot Harjumaal. Kui piirkondade sees võib väiksemaid muutusi täheldada, siis üldises statistikas võrreldes eelmise aastaga erilisi muutusi pole.

trencdid