Uudised

Metsamaade turg on stabiliseerunud, tõusnud maksimaalne ühikuhind, aasta algusest on langenud puidu kokkuostuhind

TRENDID  Metsamaade turg on stabiliseerunud nii tehingute arvu kui keskmise ühikuhinna poolest. Maksimaalne ühikuhind on viimastel aastatel tõusnud. Heade metsamaade avalikud pakkumised on järjest vähenemas. Suur osa tehinguid tehakse otsepakkumistega metsaomanikele ja palju tehinguid teostatakse metsafirmade omavaheliste tehingutena. Üsna aktiivne on ka raiutud metsamaade turg, kuid on ebaselge, kas need maad kohe uuesti metsastatakse või […]

Loe edasi

Pangad hoiavad kinnisvarainvesteeringuid kontrolli all

Tänu kommertspankade aktiivsele sekkumisele on tänane investeerimiskliima küllaltki tasakaalustatud, ainsaks riskisektoriks on kommertsvarad, kuhu sisenevad agressiivselt hästi kapitaliseeritud kinnisvarafondid. Üldine investeerimiskliima on 2017.a positiivne, investeeringute turu käive oli küll veidi madalam kui rekordaastal 2015, kuid võrreldav eelmise aastaga. Ka tootlused  on jäänud samale tasemele  eelmise aastaga. Jätkuvalt madalad intressid soosivad positiivset investeerimiskliimat. http://www.aripaev.ee/arvamused/2017/09/30/pangad-jahutavad-kinnisvaraturgu  

Loe edasi

Miks peaks ärikinnisvara hindama ja kes peaks seda tegema?

http://ehitusruudus.delfi.ee/kinnisvara/miks-peaks-arikinnisvara-hindama-ja-kes-peaks-seda-tegema?id=78759450

Loe edasi

Toitlustusäri populaarsus on kasvanud: kus on magusamad pinnad ja millised on üürihinnad?

Toitlustusäri populaarsus on kasvanud: kus on magusamad pinnad ja millised on üürihinnad?

Loe edasi

Haritava maa kiire hinnakasv on peatunud, tehingute arv on langenud

Analüüsides viimase kümne aastal haritava maa tehingute keskmist hinda, tuleb tõdeda, et valdavalt on tegemist olnud kasvutrendiga v.a vaid masuaastad (2009 ja 2010) kus tehinguhinnad ja mahud langesid. Nn masuaastate langusele järgnes kiire hindade kasv aastatel 2011- 2014. 2016. aastaks on haritava maa keskmine hind võrreldes 2006.a tasemega 706 €/ha jõudnud tasemele 2 569 €/ha. Kuid […]

Loe edasi

Ärimaade pakkumiste hulk tõusutrendis. Nõutumad on endiselt tehnoparkide alad.

Eestis on müügil ligi 800 ärimaa krunti, veel kolm aastat tagasi oli pakkumiste arv alla 500 ühiku. Nõutumad on endiselt tehnoparkide alad. Tallinnas ja  Harjumaal on tehnoparke ca 45, millele lisandub umbes 20 tehnoparki ülejäänud Eesti osades. Neist omakorda suurem osa koondunud Ida-Virumaale ja Tartu ning Pärnu linnade ümbrusesse. Nagu juba tehnoparkide nimed reedavad, püüavad […]

Loe edasi

2015. a turuülevaade, Tallinn ja Harjumaa

2015.a turuülevaade ERI Kinnisvara

Loe edasi

ERI Kinnisvara aasta hindaja on Siim Simson

ERI Kinnisvara 2015 aasta hindajaks on Siim Simson. Indu ja uusi eesmärke edaspidiseks!

Loe edasi

Eesti mõisate turuülevaade 2015

2015. a jooksul tehti Eestis mõisakompleksi peahoonetega 12 tehingut, välja jättes tehingud, kus kinnistul paiknes üksnes endise mõisakompleksi abihoone. Tehinguhinnad jäid vahemikku 3500 – 492 000 eurot. Pooled nimetatud tehingutest toimusid tehinguhinnaga kuni 62 000 eurot ning kallim pool tehinguid teostati vahemikus 177 500 – 492 000 eurot. Keskmine maatüki pindala oli 17 ha, kusjuures […]

Loe edasi

Eramute turgu 2015. aastal iseloomustas stabiilsus

Hoonestatud elamumaade turg oli 2015. aastal sarnane eelnevale aastale, olulisi muutusi ei toimunud ei tehinguhindades ega ka tehingute arvus. Ka pakkumiste arv on püsinud samas suurusjärgus. 2015. aastal teostati 382 hoonestatud elamumaa tehingut Tallinnas ja 1569 tehingut Harjumaal. 2015. aastal oli keskmine hoonestatud elamumaa tehinguhind 210 380 eurot Tallinnas ja 120 995 eurot Harjumaal. Kui piirkondade […]

Loe edasi