Uudised

Kauneid jõule!

Telli eelhinnang!

Eelhinnangu teenus. Praeguses eriolukorras pakume klientidele turuväärtuse eelhindamise teenust. Teenuse raames on kliendil võimalik olemasoleva info baasil (nt müügipakkumine või hinnatava vara ülevaatus) saada hindajalt teada hinnatava vara turuväärtuse suurusjärk ehk hindamistulemus natuke väiksema hindamistäpsusega. Tulemuse kättesaamisel on kliendil võimalus järgmise etapina liikuda edasi eksperthinnangu tellimisele. Eelhinnangu tulemusena saab klient teada hinnatava vara turuväärtuse antud […]

Loe edasi

Metsamaade hind on keskmise kui ka maksimaalse maa ühikuhinna poolest tõusnud, kuid tehingute arv on langemas

TRENDID  Metsamaade turg on stabiliseerunud nii tehingute arvu kui keskmise ühikuhinna poolest. Maksimaalne ühikuhind on viimastel aastatel tõusnud. Heade metsamaade avalikud pakkumised on järjest vähenemas. Suur osa tehinguid tehakse otsepakkumistega metsaomanikele ja palju tehinguid teostatakse metsafirmade omavaheliste tehingutena. Üsna aktiivne on ka raiutud metsamaade turg, kuid on ebaselge, kas need maad kohe uuesti metsastatakse või […]

Loe edasi

Pööningu- ja keldripindade nõudlus on väljaehitamise keerukuse tõttu vähenemas

Pööningupindu ostetakse ruumide elamispinnaks väljaehitamise eesmärgil. Nõutavamad ja kõrgemas hinnaklassis on seejuures pööningud, mis asuvad kapitaalsete põhikonstruktsioonidega hoones ja mille lae kõrgus võimaldab ilma katusekonstruktsioone tõstmata eluruumid välja ehitada, samuti on oluline akende ja kommunikatsioonide olemasolu. Seejuures on eelduseks ehitusloa ja juba moodustatud korteriomandite olemasolu. Buumiajal oli suuremate pööningupindade puhul levinud lahendus, kus korteriühistu müüs […]

Loe edasi

Pangad hoiavad kinnisvarainvesteeringuid kontrolli all

Tänu kommertspankade aktiivsele sekkumisele on tänane investeerimiskliima küllaltki tasakaalustatud, ainsaks riskisektoriks on kommertsvarad, kuhu sisenevad agressiivselt hästi kapitaliseeritud kinnisvarafondid. Üldine investeerimiskliima on 2017.a positiivne, investeeringute turu käive oli küll veidi madalam kui rekordaastal 2015, kuid võrreldav eelmise aastaga. Ka tootlused  on jäänud samale tasemele  eelmise aastaga. Jätkuvalt madalad intressid soosivad positiivset investeerimiskliimat. http://www.aripaev.ee/arvamused/2017/09/30/pangad-jahutavad-kinnisvaraturgu  

Loe edasi

Miks peaks ärikinnisvara hindama ja kes peaks seda tegema?

http://ehitusruudus.delfi.ee/kinnisvara/miks-peaks-arikinnisvara-hindama-ja-kes-peaks-seda-tegema?id=78759450

Loe edasi

Toitlustusäri populaarsus on kasvanud: kus on magusamad pinnad ja millised on üürihinnad?

Toitlustusäri populaarsus on kasvanud: kus on magusamad pinnad ja millised on üürihinnad?

Loe edasi

Haritava maa kiire hinnakasv on peatunud, tehingute arv on langenud

Analüüsides viimase kümne aastal haritava maa tehingute keskmist hinda, tuleb tõdeda, et valdavalt on tegemist olnud kasvutrendiga v.a vaid masuaastad (2009 ja 2010) kus tehinguhinnad ja mahud langesid. Nn masuaastate langusele järgnes kiire hindade kasv aastatel 2011- 2014. 2016. aastaks on haritava maa keskmine hind võrreldes 2006.a tasemega 706 €/ha jõudnud tasemele 2 569 €/ha. Kuid […]

Loe edasi

Ärimaade pakkumiste hulk tõusutrendis. Nõutumad on endiselt tehnoparkide alad.

Eestis on müügil ligi 800 ärimaa krunti, veel kolm aastat tagasi oli pakkumiste arv alla 500 ühiku. Nõutumad on endiselt tehnoparkide alad. Tallinnas ja  Harjumaal on tehnoparke ca 45, millele lisandub umbes 20 tehnoparki ülejäänud Eesti osades. Neist omakorda suurem osa koondunud Ida-Virumaale ja Tartu ning Pärnu linnade ümbrusesse. Nagu juba tehnoparkide nimed reedavad, püüavad […]

Loe edasi

2015. a turuülevaade, Tallinn ja Harjumaa

2015.a turuülevaade ERI Kinnisvara

Loe edasi