Ärimaade pakkumiste hulk tõusutrendis. Nõutumad on endiselt tehnoparkide alad.

Eestis on müügil ligi 800 ärimaa krunti, veel kolm aastat tagasi oli pakkumiste arv alla 500 ühiku. Nõutumad on endiselt tehnoparkide alad.

Tallinnas ja  Harjumaal on tehnoparke ca 45, millele lisandub umbes 20 tehnoparki ülejäänud Eesti osades. Neist omakorda suurem osa koondunud Ida-Virumaale ja Tartu ning Pärnu linnade ümbrusesse. Nagu juba tehnoparkide nimed reedavad, püüavad erinevad tehnopargid erinevaid kliente.

Tallinnas ja  Harjumaal on tehnoparke ca 45, millele lisandub umbes 20 tehnoparki ülejäänud Eesti osades. Neist omakorda suurem osa koondunud Ida-Virumaale ja Tartu ning Pärnu linnade ümbrusesse. Nagu juba tehnoparkide nimed reedavad, püüavad erinevad tehnopargid erinevaid kliente.

Tehnopargid 2016